Hakkımızda

1960 yılında başlayan ticaret hayatımız plastik bidon ile başlamıştır. Daha sonrasında ise İstanbul’da ki İkitelli Organize Sanayi (İOSB) ve Gebze Organize Sanayi (GOSB)'nde bulunan firmalarımız öncülüğü niteliğinde başlayan geri dönüşümdeki serüvenimiz devam etmiş ve son olarak Izmir Aliağa Organize Sanayi Bölgesinde (ALOSBİ) bulunan fabrikamızda devam etmektedir. İzmir'de kurulan firmamız tehlikesiz plastik ve benzeri atıkların, kullandığımız son teknoloji ekipmanlar ile birlikte plastik hammaddesi olarak %100 geri kazanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
Yapılan bu geri dönüşüm sayesinde binlerce ton plastik ürünlerin (atık) ekonomiye tekrar kazandırılmasıyla beraber, doğaya zarar vermeleri de önlenmektedirler. Biliyoruz ki topladığımız her atık ve onun geri dönüşümü daha az ağaç kesilmesinden, daha fazla petrol hammaddesi kullanılmaktansa daha az enerji tüketilmesine ve daha az suyun yok olmasını sağlayacaktır. Gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı doğal kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan; daha yeşil, daha mavi ve daha temiz bir çevrenin geliştirilmesi sürecine katkıda bulunacaktır.